Випробування продукції

ВИПРОБУВАННЯ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

Харчова контрольно-виробнича лабораторія Київської облспоживспілки акредитована Національним агентством з акредитації України на відповідність вимогам Європейської системи якості за ДСТУ ISO/IEC 17025:2017. Атестат про акредитацію від 22 січня 2020 року за №201365.

Пропонуємо скористатись послугами нашої лабораторії з проведення випробувань продукції на відповідність нормативній документації відповідно до сфери акредитації, до якої включені такі види продукції:

 • харчова, сільськогосподарська продукція та сировина:
  • борошно, висівки, толокно;
  • концентрати круп’яні та харчові;
  • макаронні вироби;
  • круп’яні продукти;
  • хлібопекарські вироби;
  • зерно та зернобобові;
  • насіння масляничних культур;
  • цукор;
  • вироби кондитерські;
  • продукція консервної промисловості;
  • продукція плодово та овочесушильної промисловості, горіхи;
  • чай, кава, какао;
  • овочі, фрукти, ягоди та бахчеві;
  • молоко та молочна продукція;
  • м’ясо, м’ясопродукти і кулінарні вироби;
  • консерви м’ясні та м’ясорослинні;
  • маслобойні і жирові продукти;
  • риба, та продукти її переробки;
  • напої безалкогольні, кваси, води мінеральні та питні газовані, сиропи;
  • яйця та яєчний порошок;
  • мед та продукти бджільництва;
  • желатин, ванілін та ванільний цукор, кислота лимонна;
  • сіль кухонна, оцет;
  • Концентрати харчові, суміші багатофункціональні, ароматизатори, стабілізатори, емульгатори, консерванти для харчової промисловості
  • спеції та прянощі;
  • кулінарні вироби, що реалізуються населенню;
  • продукція громадського харчування.

Продукція випробовується за показниками якості та безпеки за наступними напрямками:

 • визначення органолептичних показників
 • визначення фізико-хімічних показників
 • визначення токсичних елементів
 • проведення випробувань хроматографічними методами
 • визначення питомої активності радіонуклідів

Основні цілі політики харчової лабораторії в області якості:

 • максимальне задоволення замовників високим рівнем якості випробувань;
 • забезпечення конфіденційності і прав власності її замовників;
 • забезпечення достовірності результатів випробувань.

ПЕРЕЛІК ВИПРОБУВАНЬ
ПО ХАРЧОВІЙ КОНТРОЛЬНО-ВИРОБНИЧІЙ ЛАБОРАТОРІЇ

№ п/п Найменування показників
1 Органолептика харчових продуктів
2 Визначення складових частин продукту гравіметричним методом
3 Визначення масової частки вологи гравіметричним методом
4 Визначення масової частки розчинних сухих речовин рефрактометричним методом
5 Визначення кислотності, лужності титрометричним методом
6 Визначення рівня пористості хліба
7 Визначення масової частки лому гравіметричним методом
8 Визначення коефіцієнту набухання
9 Визначення вмісту нітратів іонометричним методом
10 Визначення вмісту хлориду натрію титрометричним методом
11 Визначення масової частки сахарози титрометричним методом
12 Визначення вмісту загального цукру фотометричним методом
13 Визначення вмісту редукуючих речовин фотометричним методом
14 Визначення масової частки жиру рефрактометричним методом
15 Визначення масової частки жиру за Гербером
16 Визначення масової частки крохмалю титрометричним методом (ковбасні вироби)
17 Визначення кислотного числа жирових продуктів
18 Визначення перекисного числа жирових продуктів
19 Визначення піску, мінеральних домішок та домішок рослинного походження гравіметричним методом
20 Виявлення шкідників у запасах харчових продуктів
21 Визначення лінійних розмірів зразків
22 Визначення кількості загальної золи та нерозчинної золи гравіметричним методом
23 Визначення масової частки йоду в солі титрометричним методом
24 Визначення водневого показника потенціометричним методом(рН)
25 Визначення вмісту сірчистого ангідриду титрометричним методом
26 Визначення вмісту кислот що титруються титрометричним методом
27 Визначення кількості сирої клейковини гравіметричним методом
28 Визначення якості сирої клейковини на приладі ИДК
29 Визначення вмісту консервантів (сорбінової, бензойної кислоти) фотометричним методом
30 Визначення вмісту кофеїну фотометричним методом
31 Визначення кількості водорозчинних екстрактивних речовин гравіметричним методом
32 Визначення вмісту нітритів фотометричним методом
33 Визначення двоокису вуглецю в напоях манометричним методом
34 Визначення вмісту свинцю методом інверсійної хронопотенціометрії
35 Визначення вмісту кадмію методом інверсійної хронопотенціометрії
36 Визначення вмісту цинку методом інверсійної хронопотенціометрії
37 Визначення вмісту міді методом інверсійної хронопотенціометрії
38 Визначення вмісту ртуті безполуменевим атомно-абсорбційним методом
39 Визначення вмісту миш'яку фотометричним методом
40 Визначення залишкової кількості пестицидів у харчових продуктах методом тонкошарової хроматогафії
41 Визначення вмісту мікотоксинів у харчових продуктах методом тонкошарової хроматогафії
42 Визначення питомої активності радіонуклідів у продуктах харчування цезію-137 та стронцію-90 з використанням гамма та бета спектрометрів.

Одними, з найбільш відомих підприємств, які обслуговуються у нашій лабораторії є:  ТМ «БАТОША», ТОВ Фірма «ГРОНА», ТОВ КБФ (Київська бісквітна фабрика), ТОВ «Тортовик», ТОВ «Комбінат баранкових виробів», ТОВ «ОККО-РІТЕЙЛ», ПП «Лукас»,  ТОВ «БІОХЛІБ», ПАТ «Кондитерська фабрика Лагода», ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН»,  ТОВ «Київська макаронна  фабрика», ТОВ «Жако», ТОВ «Так ЛТД», ТОВ «Мальцайт ГМБХ», ТОВ «Еталон Україна», ТОВ «Спелл» та інші.

Замовнику послуг

Пам’ятка для замовника

Для того, щоб здати зразок на випробування, необхідно:

 1. Для відділу приймання зразків – надати зразок (зразки) для випробування у належній кількості (згідно нормативної документації) на кожен вид продукції і обов'язково акт відбору зразків (проб) на проведення випробувань, де буде чітко вказано замовника послуг, контактні дані замовника, найменування продукції для випробувань (з точною ідентифікацією, якщо зразків більше, ніж один) та види випробувань, що необхідні. Також потрібно надати чинну нормативну документацію на заявлені зразки (проби).
 2. Для бухгалтерії – копію витягу з реєстру платника ПДВ або платника єдиного податку; копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; повні реквізити (банківські реквізити, код ЄДРПОУ, ПІБ та посада керівника підприємства, телефон, юридична, поштова та електронна  адреси).
 3. Рахунок виставляється тільки тоді, коли відділ приймання зразків отримає зразки (проби) і заповнений акт відбору зразків (проб)!
 4. За належні відбір, зберігання, транспортування, об'єднання чи розділення зразків (проб) лабораторія відповідальності не несе! Випробування проводяться виключно за той час, який регламентується в методиках на проведення випробувань.

создание web сайта